مث همیشه ....| ویکی پدیا فارسی

مث همیشه ....

صفحشو باز میکنی ... مث همیشه ، بالا پایین میکنی ... بازم دست میذاری رو همون چندتا عکسِ همیشگی ... هی زوم میکنی ... هی بک میزنی ، یکی دیگه ... میری ب پنجاه و شش هفته پیش ، اولین چتتون ک پیش اومد این آخرین پستش بود ... میای ماشین حسابو باز میکنی مث همیشه ... چهارده ماه ... هر یه ماهی که اضافه میشه یه نفس عمیق میکشی ، مث قلبت ، که عمیق تر حسش میکنه .. گوشی رو میندازی اونطرف و دراز میکشی ... نمیدونی چ آهنگیه ، فقط میدونی از هموناس ک اون فرستاده ... هرچی ک ب اون وصل بشه دوس داری ... چشاتو میبندی و ب این فک میکنی که چقدر تغییر کردی ، هم بچه شدی و هم بزرگتر ، هم غمگینی و هم سرخوش ، هم پر از امیدی و هم افسرده ، هم همه چی خوبه و هم دلگیرکننده ، هم دلتنگشی و هم یه جوری دردشو دوس داری ... یه آدم میشی پر از تناقضای کلافه کننده ی خواستنی ... دستت میره سمت تلفن ، شماره شو میگیری و نگاه میکنی ... بزنم ؟ نزنم ؟ پاک میکنی ، میری تو مسیجا ... مینویسی براش ، ازینکه چقدر یادش پر کرده این لحظه ها رو ... نگاش میکنی ، بفرستم ، نفرستم ؟ پاک میکنی ، میری تلگرام ... چیزی نفرستاده ... یه چی بگم ؟ نگم ؟ ... میای بیرون و صفحشو باز میکنی ... دوباره عکساش ... داره بهت نگاه میکنه ... چقدر خوبه ک عکساش هست ، استوریشو باز میکنی ، حرف بزنم ؟ نزم ؟
گوشی رو قفل میکنی و پرت میکنی اون سراتاق
زانوهاتو جمع میکنی و سرتو میذاری روش ، عشق قرار بود شادت کنه .... هنوز صدای موسیقی هاش میاد ... قرار بود سخت نگیری ... یاد اوایل دوستی تون میفتی ... عشق همه چی رو خراب میکنه ... تو میگفتی و اون تایید میکرد ، اون میگفت و تو تایید میکردی ....
دلت بغلشو میخواد ک سرتو بذاری رو بازوش و زیر گوشت حرفای قشنگ بزنه ... ک بهت بگه ب کسی اجازه ندادم منو تصرف کنه داری منو تصرف میکنی .... ک بگه ب هیچی فک نکن ، آینده رو کی دیده ؟ که بگه دوسِت دارم. .. ک بگه واژه ها ناتوان ان ....
چقدر مگه میشه آدم محتاج لحن صدای یکی بشه که فقط اسمشو صدا کنه تا زندگی رنگ بگیره ....
گریه ت میاد ولی حال نداری حتی گریه کنی ... کرخت شدی تو این همه ندیدن و نداشتنش .... دلت تنگ میشه برا خودِ قبلیت ک بلد بود حالشو خودش خوب کنه ، که دوست داشتن رو یه چیز دور تصور میکرد ..... ولی نه ، این آدم با همه ی تناقضاش خواستنی تره ، حتی با ضعفش ... صدای پیام میاد ، نمیدونی چجوری گوشی شو برمی داره .... لعنتی ، اون نیست ...
صفحشو باز میکنی ... دوباره ... صدباره ....❤️